Alles van Waarde

is nimmer weerloos

De zorg in Nederland is georganiseerd vanuit het principe “waar een burger recht op heeft”.

Welkom om de website “Alles van Waarde”. Deze website wil mensen helpen om na te denken over de waarden in hun leven, zodat deze ook centraal blijven staan als iemand hulp, zorg, of ondersteuning nodig heeft.
Daarbij maakt het niet uit wat voor ondersteuning of zorg dit is. Het gaat er om dat ieder mens overal een waardevol bestaan kan leiden.

Hoe werkt het?

Geen mens denkt hetzelfde of neemt op eenzelfde manier besluiten. De een denkt graag praktisch, een ander meer filosofisch. Daarom biedt Alles van Waarde verschillende - online- methodes / vragenlijsten aan die behulpzaam kunnen zijn.

We hebben vier methodes op deze website gezet die geraadpleegd kunnen worden. Meer dan één invullen kan en is zelfs vaak handig.

Aan het gebruik van de vragenlijsten zijn geen kosten verbonden. Ook bewaren we geen gegevens van u.


De waardenkaart

De waardenkaart helpt u om in kaart te brengen wat voor u belangrijk is. Zowel in uw omgeving, bij anderen, bij de hulp die u misschien ontvangt en in de activiteiten die u graag onderneemt.

Deze waardenkaart kan u helpen bij een opname of een verhuizing naar een instelling. Of als u veel zorg nodig heeft in de thuissituatie. Anderen kunnen dan rekening houden met uw belangrijke waarden, zonder dat u dat steeds maar weer hoeft uit te leggen.

Het zijn concrete vragen. U hoeft ze niet allemaal te beantwoorden. U kunt ook vragen overslaan. Alleen die vragen die voor u van belang zijn vult u in.

Start de vragenlijst

Stacks Image 979

De Stip op de horizon

Stacks Image 984
Met behulp van “de stip op de horizon” beschrijft u hoe u wilt dat uw leven er over een tijdje uit ziet. Dit aan de hand van grote of kleine dromen of concrete ideeën.

Deze vragenlijst kan handig zijn als u het zelf even niet meer weet. Als u geen puf heeft om na te denken over uw toekomst of als u even niet weet hoe u “het leven” aan moet pakken.

Ook als u revalideert kan deze vragenlijst van waarde voor u zijn. De stip die u op de horizon zet, kunt u dan bespreken met uw behandelaars. Zij kunnen u dan ondersteunen bij het realiseren van wat voor u van belang is.

Start de vragenlijst

De Doe route

De doe route is voor mensen die graag concreet - zonder al te diep gegraaf - stappen zetten.

U kiest zelf de thema’s uit die u wilt aanpakken. Vervolgens vult u de lijst voor u zelf in. Gevraagd wordt naar wat u concreet wilt veranderen, welke stappen u dan moet zetten, wat u daarbij goed af zal gaan en waar u om hulp zou kunnen blijven vragen.

De uitkomst van de “Doe route” is een mooi overzicht van wat u aan wilt pakken en wie u daarbij helpen kan.

Start de vragenlijst
Stacks Image 994

Het Weekschema

Stacks Image 996
Het weekschema helpt u om een balans aan te brengen tussen al die dingen die moeten en die dingen die leuk of belangrijk zijn. Eigenlijk maakt uzelf een weekoverzicht.

Naast het aanbrengen van een balans, kunt u het weekschema ook gebruiken om de zorg die u (thuis of in een instellingen) krijgt af te stemmen, zodat de zorg niet komt op het moment dat u net wat anders wil gaan doen.

Start de vragenlijst