Alles van Waarde

Niet de zorg maar uw waarden centraal

Omdat geen mens hetzelfde is, heeft Alles van Waarde een viertal methoden voor u ontwikkeld. Afhankelijk van uw voorkeur en ook afhankelijk van uw situatie kunt u kiezen uit één of meer methodes.

U mag ook alle vier methodes invullen. Of twee, of drie. Net wat u wilt. Er zijn geen kosten aan verbonden en Alles van Waarde slaat geen gegevens van u op.

Als u op het + tekentje klikt achter de naam van de methode leest u meer over die methode. Vervolgens kunt u direct de vragenlijst invullen.

De methoden
 1. De waardenkaart[+]
  De waardenkaart helpt u om in kaart te brengen wat voor u belangrijk is. Zowel in uw omgeving, bij anderen, bij de hulp die u misschien ontvangt en in de activiteiten die u graag onderneemt.

  Deze waardenkaart kan u helpen bij een opname of een verhuizing naar een instelling. Of als u veel zorg nodig heeft in de thuissituatie. Anderen kunnen dan rekening houden met uw belangrijke waarden, zonder dat u dat steeds maar weer hoeft uit te leggen.

  Het zijn concrete vragen. U hoeft ze niet allemaal te beantwoorden. U kunt ook vragen overslaan. Alleen die vragen die voor u van belang zijn vult u in.

  Start de vragenlijst

 2. De stip op de horizon[+]
  Met behulp van “de stip op de horizon” beschrijft u hoe u wilt dat uw leven er over een tijdje uit ziet. Dit mag aan de hand van grote of kleine dromen.

  Deze vragenlijst kan handig zijn als u het zelf even niet meer weet. Als u geen puf heeft om na te denken over uw toekomst of als u even niet weet hoe u “het leven” aan moet pakken.

  Ook als u revalideert kan deze vragenlijst van waarde voor u zijn. De stip die u op de horizon zet, kunt u dan bespreken met uw behandelaars. Zij kunnen u dan ondersteunen bij het realiseren van wat voor u van belang is.

  Start de vragenlijst
 3. Het weekschema[+]
  Het weekschema helpt u om een balans aan te brengen tussen al die dingen die moeten en die dingen die leuk of belangrijk zijn. Eigenlijk maakt uzelf een weekoverzicht.

  Naast het aanbrengen van een balans, kunt u het weekschema ook gebruiken om de zorg die u (thuis of in een instellingen) krijgt af te stemmen, zodat de zorg niet komt op het moment dat u net wat anders wil gaan doen.

  Start de vragenlijst
 4. De Doe Route[+]
  De doe route is voor mensen die graag concreet - zonder al te diep gegraaf - stappen zetten.

  U kiest zelf de thema’s uit die u wilt aanpakken. Vervolgens vult u de lijst voor u zelf in. Gevraagd wordt naar wat u concreet wilt veranderen, welke stappen u dan moet zetten, wat u daarbij goed af zal gaan en waar u om hulp zou kunnen blijven vragen.

  De uitkomst van de “Doe route” is een mooi overzicht van wat u aan wilt pakken en wie u daarbij helpen kan.

  Start de vragenlijst