Alles van Waarde

Niet de zorg maar uw waarden centraal

Waarom Alles van Waarde?

Eind vorige eeuw (in 1999) werd in de Trynwâlden in Friesland de functie van Omtinker ontwikkeld. Een reactie op de als maar bureaucratischer wordende processen bij het CIZ. De Omtinker bleef naast de burger staan en gezamenlijk keek men naar wat iemand nodig had om een waardevol bestaan te kunnen leiden of een waardevol afscheid te kunnen nemen van het leven.

Deze volstrekt andere kijk op toeleiding tot zorg werd verder doorontwikkeld door de Meitinkers in midden Friesland en de Buurtvrouw in Leeuwarden. Met verbluffende resultaten: cliënten (burgers) waren erg tevreden met de uitkomsten en opgelucht met de menselijkheid binnen het systeem. En de zorgvraag? Die daalde ook nog een keer met een 20 tot 25%.

Nu opeens alles en iedereen elk gesprek bij de cliënt thuis een “keukentafelgesprek” is gaan noemen, ontstond de behoefte om deze methodiek in het geweld van alle transities te borgen. Dit door middel van de website “Alles-van-waarde.nl”. De methodes die nu digitaal beschikbaar worden gesteld zijn afgeleid van de methode die Omtinkers, Meitinkers en de Buurtvrouw hanteerden.


Een verdienmodel?

Een direct verdienmodel zit niet achter dit initiatief. Iedereen, elke inwoner en zelfs elke organisatie mag de website en alle formulieren gebruiken als voorbereiding op een indicatiegesprek, een intake voor een opname of het vaststellen van de inzet bij een PGB.

Als u als organisatie of gemeente de methode breed wilt invoeren, dan is een gesprek met ons voor u handig. Met onze ervaring kunnen we wellicht uw medewerkers begeleiden in deze gekantelde wijze van werken en u helpen om processen daarop aan te laten sluiten. Als u het contact formulier invult, gaan we graag met u in gesprek.

Stacks Image 2698

Steun

Het initiatief Alles-van-Waarde kost de makers geld. Vind u het initiatief waardevol en wilt u het steunen of sponsoren? Als u het contact formulier instuurt, bellen we u terug om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.